Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 2 Halaman 20 21 24 Subtema 1 Tugasku Sehari-Hari di Rumah Pembelajaran 3 Di Buku Tematik

Kunci jawaban tema 3 Kelas 2 SD MI halaman 20 21 24, Subtema 1 Tugasku Sehari-Hari di Rumah, tepatnya pada materi pembelajaran 3 di buku tematik siswa kurikulum 2013 revisi 2017. Silahkan kalian pelajari materi subtema 1 kelas 2 SD, lalu kerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru mulai dari halaman 20 sampai 24 secara lengkap.

Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 2 Halaman 20 21 24 Subtema 1 Tugasku Sehari-Hari di Rumah Pembelajaran 3 Di Buku Tematik

Ayo Mengamati! Amatilah gambar kegiatan Siti di pagi hari di buku tematik halaman 19!

Siti anak yang rajin. Setiap pagi, Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat Subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah.

Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 2 SD di Halaman 20

Ayo Berlatih! Ayo, cari tahu tugas Siti di rumah pada pagi hari!

Pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya!

Jawaban :

Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 2 SD di Halaman 20

Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 2 SD di Halaman 21

Ayo Menulis! Tulislah tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar!

Jawaban :

Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 2 SD di Halaman 21

Keterangan :

  • Tugas Siti mencuci sayuran
  • Tugas Ibu menyiapkan sayuran
  • Tugas Ayah mencuci sepeda motor
  • Tugas Ali mengelap sepeda motor

Ayo Berdiskusi!

Diskusikan dengan teman sebangkumu. Diskusikan tugasmu terhadap anggota keluarga yang sesuai dengan nilai Pancasila! Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas!

Jawaban :

Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa : Berusaha menjadi anak yang shalih shalihah atau menjadi anak yang dekat kepada agama serta berbakti kepada kedua orang tua.

Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : Bertingkah laku penuh sopan dan santun terhadap orangtua

Sila 3 Persatuan Indonesia : Tidak mudah bertengkar di dalam rumah

Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusayawaratan Perwakilan : Tidak memaksakan anggota keluarga yang lain untuk berperilaku di luar kemampuannya

Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin.

Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 2 SD di Halaman 24

Mengenal Pecahan Nilai Uang

Uang Kertas

Uang seribu rupiah
ditulis : Rp1.000,00
dibaca : seribu rupiah

Uang dua ribu rupiah
ditulis : Rp2.000,00
dibaca : dua ribu rupiah

Uang lima ribu rupiah
ditulis : Rp5.000,00
dibaca : lima ribu rupiah

Uang sepuluh ribu rupiah
ditulis : Rp10.000,00
dibaca : sepuluh ribu rupiah

Uang dua puluh ribu rupiah
ditulis : Rp20.000,00
dibaca : dua puluh ribu rupiah

Uang lima puluh ribu rupiah
ditulis : Rp50.000,00
dibaca : lima puluh ribu rupiah

Uang seratus ribu rupiah
ditulis : Rp100.000,00
dibaca : seratus ribu rupiah

Membandingkan Pecahan Uang

1. Uang seribu rupiah lebih besar dari dua ratus rupiah.
2. Uang seribu rupiah lebih kecil dari dua ribu rupiah.
3. Uang lima ribu rupiah lebih besar dari seribu rupiah.
4. Uang dua ribu rupiah lebih kecil dari lima ribu rupiah.

Bandingkan pecahan mata uang berikut! Urutkan dari yang nilainya terkecil!

Jawaban :

Bandingkan pecahan mata uang berikut! Urutkan dari yang nilainya terkecil!

Kerja Sama dengan Orang Tua : Tuliskan tugas masing-masing anggota keluargamu di pagi hari.

Demikian pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 3 kelas 2 subtema 1 Tugasku Sehari-Hari di Rumah pada pembelajaran 3 di buku tematik siswa halaman 20 21 24. Semoga bermanfaat dan berguna. Terimakasih, selamat belajar! Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 2 Halaman 26 27 28 29 30